Forberedende språkkurs til teorieksamen for tømrerfaget.

  Har du utenlandske ansatte, eller er du utenlandsk tømrer med mye praksis erfaring og kunnskap praksis innen tømrerfaget, men som mangler svennebrev? I samarbeid med Oslo VO Helsfyr, Opplæringskontoret for tømrerfaget og Tømrer- og byggfagforeningen tilbyr vi et språkkurs mot privatisteksamen i tømrerteori (TMF3102). For mer info og påmelding, trykk her. Støtte fra LO’s…

Prøvepost

9-2.Drøfting, informasjon og evaluering av kontrolltiltak (1) Arbeidsgiver plikter så tidlig som mulig å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte. (2) Før tiltaket iverksettes, skal arbeidsgiver gi de berørte arbeidstakerne informasjon om: a) formålet med kontrolltiltaket, b) praktiske konsekvenser av kontrolltiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført,…